Du er her: nordcad.dk Produkter Inden man vælger løsning Inden man vælger løsning

Inden man vælger løsning

Når man vælger software til elektronikudvikling investerer man – ud over den direkte udgift til softwaren – også i uddannelse, opbygning af know-how, etablering af biblioteker og databaser etc., hvilket i realiteten ofte er en større investering end selve softwaren.

For sikre sig bedst muligt mod fejltagelser, er der en række spørgsmål, det vil være rimeligt at få belyst, inden man vælger den software, man vil investere i:

Om softwaren

Kan softwaren løse det øjeblikkelige behov?
Det siger sig selv, at softwaren som absolut minimum skal kunne løse de øjeblikkelige behov.
En schweizerkniv er nok ikke det rigtige valg af værktøj, hvis man skal bygge et hus! Schweizerkniven indeholder godt nok skruetrækker, fil, sav osv., men de fleste vil nok vælge bedre værktøj, hvis de skal lave seriøst arbejde.  Der kan være meget stor forskel på, hvordan problemstillinger og begreber opfattes og præsenteres. Det er ikke sikkert, at et begreb som f.eks. "HDI" dækker over det samme hos forskellige leverandører.  Den eneste måde man kan sikre sig, at systemerne har de funktioner, man skal bruge, er at se softwaren demonstreret i den rigtige sammenhæng – med ens egne opgaver.

Bruges softwaren af professionelle PCB-bureauer?
Professionelle PCB-bureauer vælger værktøj ud fra kriterier som kvalitet, lønsomhed, support og produktsikkerhed. Deres valg – og fravalg – af software kan være en god indikation af løsningens samlede kvaliteter.

Er softwaren alment anvendt?
Det vil være en fordel, hvis man på markedet kan finde kvalificeret personale med kendskab til systemerne. Samtidig åbnes mulighed for at få løst opgaver hos andre, hvis man i en periode ikke selv har kapacitet. 

Kan softwaren udbygges uden teknologiskift ved voksende behov?
Brugerinterface og databaser bør være fælles for alleniveauer af løsninger, så man kan vokse uden at skulle skifte teknologi, når der opstår behov for flere funktioner som f.eks. avancerede delay regler, signal integritet eller team design. På den måde kan løsningerne hele tiden følge med udviklingen – og sikrer investeringen i software, biblioteker, uddannelse og know-how. I modsat fald kan man komme i den situation, at man skal starte forfra med et helt nyt system. 

Bliver softwaren jævnligt opdateret?
Den nyeste teknologi giver de bedste muligheder for, at nyudviklede produkter kommer på markedet til tiden og i den rigtige kvalitet. Softwaren kan blive det svage led i udviklingsprocessen, hvis den ikke opdateres jævnligt med teknologiske forbedringer og support af nye styresystemer.

Leveres softwaren på flydende licenser?
Flydende licenser gør det muligt at anvende værktøjerne på forskellige arbejdspladser efter behov. Alternativet er, at licensen er bundet til én arbejdsplads. 

Er det muligt at styre design flowet med regler (constraints)?
Der skal være mulighed for at undersøge signal integritet meget tidligt i designfasen, så man kan opbygge regler (constraints), som anvendes ved placering og routing af printet. Det kan nedsætte antallet af prototyper og spare megen tid – og mange penge – i udviklingsfasen. 

Pris og værdi
Prisen for softwaren har naturligvis betydning – selv om det ofte er den mindste del af den samlede investering. Det er i den forbindelse vigtigt at huske, at pris er det, man betaler - værdi er det, man får! Markedet bestemmer prisen, så det er rimeligt at forvente, at man får den værdi, man betaler for. Hvis et produkt koster det halve af, hvad et andet produkt koster, kan der være sparet på ting som service, vedligeholdelse, videreudvikling etc. 

Om leverandøren

Har leverandøren finansiel, teknisk og organisatorisk styrke til at blive i markedet?
Det kan blive dyrt at investere i software, som ikke bliver holdt teknisk ajour i det senere forløb, fordi leverandøren nedskærer sine aktiviteter – eller helt forsvinder fra markedet. Der er grund til at være på vagt, hvis en leverandør pludselig annoncerer store prisnedsættelser på alle produkter. Det kunne være tegn på panik før lukketid. Der er jo ingen grund til at sætte prisen ned på produkter, der klarer sig godt i markedet. Det kræver en god organisation og store investeringer at udvikle, teste og distribuere software. Der er stor forskel på at have udviklet et mindre system og være total-leverandør. Historien viser, at kun de stærkeste overlever i IT- og elektronik-branchen.

Tilbyder leverandøren let tilgængelig, forståelig og professionel support?
Teknologien udvikles konstant, så selv de dygtigste udviklere kan komme ud for situationer, hvor de behøver støtte til at løse en opgave, der haster. Det kan koste fejl og forsinkelser, hvis man ikke kan få kompetent og forståelig support, når man behøver det. 

Tilbyder leverandøren let tilgængelige og forståelige uddannelser?
Der indgår mange forskellige – og teknologisk avancerede – systemer i udbuddet af software. Systemerne opdateres hele tiden for at følge med den teknologiske udvikling. Det stiller krav til udviklerne, som jævnligt skal opdatere deres viden for at kunne udnytte værktøjerne bedst muligt, så de bedste resultater kan opnås hurtigst muligt. Den hurtigste og letteste måde at få opdateret sin viden på, er at få det gennemgået på en forståelig måde og med relevante materialer, man kan tage med hjem. En god uddannelse kan spare megen tid – og mange penge – i udviklingsfasen.

Tilbyder leverandøren leje af software?
Det er muligt, at løsningerne kun skal anvendes i perioder. Eller det kan være, at behovet med hensyn til antal og systemtyper varierer. I de tilfælde er det en stor fordel at kunne leje softwaren, så man kan justere antallet af software- licenser til en brøkdel af købsprisen i de perioder, hvor der er behov. Det gør det også nemt at budgettere og afskrive udgifter – f.eks. pr. projekt. Lejemuligheden betyder også, at man billigt kan teste ny software – inden man køber.

Cookies

Nordcad anvender cookies til at indsamle viden om anvendelsen af hjemmesiden, og for at sikre brugere den bedste oplevelse. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs om vores cookies- og beskyttelse af personlige data her.

Nordcad Systems A/S
Vesteraa 15
DK-9000 Aalborg

   


tel.: +45 96 31 56 90
info@nordcad.dk

Følg os på de sociale medier!