Du er her: nordcad.dk Service Release 16.6 Capture CIS nyheder OrCAD Capture CIS 16.6 nyheder

16.6 Overblik

Capture CIS

PSpice A/D

PCB Editor

Workshop

Få en demo

Kontakt os

OrCAD Capture CIS 16.6 nyheder

Nyhederne i OrCAD Capture CIS 16.6 er meget væsentlige og har fokus på performance, produktivitet og effektivitet samtidig med at Cadence har udført rigtig mange brugerønskede forbedringer.

Det har resulteret i en ny version hvor de fleste brugere vil kunne nikke genkendende til opfyldelsen af egne ønsker, nedenstående indeholder beskrivelser af nogle af nyhederne.

Se nogle af nyhederne i aktion på vores YouTube kanal

Capture - Signal integritetsflow
En helt ny metode til via OrCAD Capture og OrCAD PCB SI at foretage pre-layout signal integritetsanalyse. Træk topologier ud af Capture, lav pre-layout analyse af termineringer, længder, impedanser, crosstalk, net schedulering mv. og opbyg elektriske constraints. Såvel topologier som constraints gemmes direkte i Capture design filen for hurtige og nemme ændringer. Samtidig overføres de til PCB Design værktøjerne og hentes direkte ind i PCB Editor's constraint manager som elektriske constraints. Æn dringer herfra tilbageføres til Capture design databasen. Alt dette er med til at sikre et constraint drevet design flow.

 

Ekstrem CIS performance forbedring
Performance af CIS operation er over en bred kam forbedret væsentligt, specielt ved arbejdet med meget store database eller queries er forbedringen signifikant.

Farveguidet komponent valg
Under komponent placering eller opslag af varenumre på eksisterende parts (linking) kan de enkelte varenumre farvekodes efter egen valgte kriterier, f.eks. således at alle udgåede varenumre markeres med rødt. På den vis guides brugeren nemt og intuitivt til at vælge de korrekte komponenter.

Guidet komponent valg
Kombinationen af, den tidligere nævnte nyhed omkring farvekodning af varenumre baseret på egne kriterier, med den nye mulighed for at advare eller blokere for brug af komponenter udbygges markedets stærkeste løsning til diagramtegning med interface til lagerstyring/komponent informationer yderligere.

Nogle komponenter har så mange parametre at det kan være svært at overskue, nu hjælpes brugeren til de korrekte valg, f.eks. kan der blokeres for anvendelsen af udgåede varenumre eller der kan advares mod brugen af single sourcekomponenter.

PSpice Quick-place
Med den nye PSpice quick-place menu får brugeren hurtigt placeret almindeligt brugte komponenter til PSpice simulering. Dette inkluderer passive, diskrete, digitale, kilder mv. og gør at man er igang med det samme.

Brugertilpasning
Med brugertilpasning af menuer, toolbarer og ikoner kan virksomheden tilpasse OrCAD Capture, PSpice og PSpice Advanced Analysis brugerinterfacet med egne funktioner og apps eller f.eks. blot samle favoritfunktionerne i en énkelt menu.

Custom design rule check (DRC)
Mange virksomheder har specielle krav til deres elektronik design og den metode der skal anvendes i forbindelse med design rule check af diagrammer. Med Custom DRC kan brugerdefinerede check oprettes og tilføjes til Capture's DRC check. Med 16.6 følger en række Cadence udviklede eksempler til inspiration. F.eks. hanging wires, device pin mismatches, overlapping wires, reference prefix mismatch, port-pin mistmatches og shorted discretes.

Godkendte DRC markers
Tilsvarende mulighederne i OrCAD og Allegro PCB Editor understøtter Capture nu muligheden for at godkende DRC markers. Disse DRC markers vil så ikke blive rapporteret i fremtidige DRC check.

Forbedrede søgemuligheder
Søge funktionen inkluderer nu regular expression søgninger som f.eks. Part Reference=(C|R)[2-9] der søger efter alle komponenter med reference C eller R og nummereret mellem 2 og 9. Der kan også fortages simple søgninger som PCB Footprint=0805 til nem adgang til at komponenter der anvender et 0805 footprint.

Netgroup udvidelser
NetGroup brugermodellen eller blevet tilpasset med bus funktionen hvilket gør den mere simpel og intuitiv at anvende. Blandt forbedringerne er muligheden for at tildele en NetGroup til en bus, tilføje/slette pins fra en NetGroup, synlige NetGroup referencer mv.

Preserve reference designator
Et top ønske fra danske brugere er indfriet. Komponent referencer kan markeres som værende "user-assigned" og kan dermed låses for opdatering via de automatiske annoteringsfunktioner. Ændres en reference designator manuel på diagrammer eller i property editoren sættes den automatisk til at være "user-assigned"

Design level auto reference
Med denne funktion tildeles referencer automatisk det næste nummer i rækkefølgen. Tidligere har denne funktion kun taget hensyn til schematic page referencer og ikke hele designets. 

Design view/browse
Med Capture 16.6 kan ældre designs åbnes og gennemses uden behov for opdatering til 16.3 filformat. Først når der trykkes save vil designet blive opdateret. 

Capture filformat
OrCAD Capture design filer gemmes automatisk i det ældst mulige filformat, anvendes ikke nye objekter eller funktioner der kræver nyeste filformat vil designs forblive i det ældst mulige format. 

Faneblads håndtering
Nu lukkes alle faneblade eller alle faneblade pånær det aktuelle hurtigt med et højreklik på et faneblad. Tilsvarende funktioner findes i Windows menuen til at lukke alle projekter.

CIS external link part
Komponenter i eksternt refererede designs kan nu linkes direkte fra master designet.

Reference designator support
Reference designatorer håndteres nu ens på tværs af alle funktioner og fjerner behovet for at checke reference designator navngivning i styklister. Samtidig understøttes alle forskellige reference designator formater som U2N, C1_R, C12-1, R7-TOP, MP_2V5_REF og TP3V3_0. Samtidig vil Capture være konsistent.

Global replace for offpage connectorer
Find and replace funktionen (Edit->Replace) giver nu mulighed for at foretage søg og erstat på offpage connectorer

Ny Save As funktion 
Den nye projekt save as funktion kopierer nu alle data inkl. muligheden for at få projektets refererede filer med hvilket sikrer at alle links og data er intakte

Save markeringer
Sider der er ændrede markeres tydeligt med en (*) i projekt manageren.

Brugerdefinerede tooltips
Tooltip kan nu tilpasses til at vise brugerdefineret indhold og samtidig giver det hybride application framework mulighed for at lave grafiske tooltip.

Database transaction support
Med den nye transaction understøttelse sikres arbejdet med Capture over langsomme netværk. Samtidig sørger Capture løbende for at filstørrelsen er reduceret til det mindst mulige.

Fil storage i design filer
Capture design databasen understøtter fil storage i Capture design filen, det gør at design filen kan indeholde den komplette dokumentation såsom pdf dokumenter mv.


Kommentarer

Fornavn
Efternavn
E-mail
Kommentarer

Indtast bogstaverne vist ovenfor

Capture CIS nyheder:

OrCAD Capture CIS 16.68 nyheder

OrCAD® Capture 16.68 (update release s038) indeholder en række forbedringer


OrCAD Capture CIS 16.67 nyheder

OrCAD® Capture 16.67 (update release s032) indeholder en række forbedringer


OrCAD Capture CIS 16.66 nyheder

OrCAD® Capture 16.66 (update release s027) indeholder en række forbedringer


OrCAD Capture CIS 16.65 nyheder

OrCAD® Capture 16.65 (update release s022) indeholder en række forbedringer


OrCAD Capture CIS 16.64 nyheder

OrCAD® Capture 16.64 (update release s016) indeholder en række forbedringer


OrCAD Capture CIS 16.63 nyheder

Capture update release s013 indeholder en række forbedringer


OrCAD Capture CIS 16.62 nyheder

Capture update release s006 indeholder en række forbedringer


Capture CIS tidligere forbedringer

Forbedringer til OrCAD Capture CIS før version 16.6


Cookies

Nordcad anvender cookies til at indsamle viden om anvendelsen af hjemmesiden, og for at sikre brugere den bedste oplevelse. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs om vores cookies- og beskyttelse af personlige data her.

Nordcad Systems A/S
Vesteraa 15
DK-9000 Aalborg

   


tel.: +45 96 31 56 90
info@nordcad.dk

Følg os på de sociale medier!