Med kvartalsopdatering 4 til version 17.2 er der kommet en lang række funktioner, der ikke ses i tilsvarende produkter fra andre leverandører.

Samtidig med de nye funktioner er en række eksisterende funktioner blevet forbedret og udvidet i form af brugervenlighed og effektivitet.

 


 

Allegro integreret analyse og check

Med den nye analyse funktion ”DRC Vision” integreres eksisterende Sigrity teknologi direkte ind i PCB design miljøet, således at impedans og coupling analyseresultaterne vises direkte på printet.

Specielt ved design af print med højhastighedsinterfaces er det vigtigt, at der ikke er impedans mismatch eller for meget kobling - og det kan DRC Vision vise direkte i PCB Editor som et grafisk overlay.

 


 

PCB produktions check med DesignTrue DFM

I forbindelse med print produktion skal en række regler overholdes for at sikre kvaliteten. I et typisk PCB design angives en lang række af constraints for net og deres indbyrdes relationer med hensyn til afstande samt banebredder, via størrelser mv.

Disse constraints oprettes med udgangspunkt i hvordan printet skal fungere rent elektrisk og må ikke forveksles med de krav der stilles for at et print kan produceres. Hos print producenten er der f.eks. nogle krav til mindste banebredde, den mindst acceptable afstand imellem 2 baner eller afstand fra baner til kanten af printet. Dette er krav som gør at printet kan produceres med mindst muligt spild og bedste kvalitet.

De nye DesignTrue DFM check sikrer en langt hurtigere designfase da sådanne fabrikationscheck kan angives og checkes online under PCB design arbejdet. På den måde undgås unødvendige iterationer med PCB fabrikanten eller en lang række output check i de værktøjer, der anvendes til output (IPC2581, Gerber, ODB++) check og verifikation.

DesignTrue DFM kan online foretage en lang række fabrikationsrelaterede checks som f.eks.

  • Kobber afstande
  • Afstande til cutouts
  • Afstande til kant på print
  • Manglende masker og størrelser på masker
  • Størrelse på annular ring

Løsningen, der anvender den kendte constraint manager, gør det muligt at opbygge et bibliotek med check for PCB fabrikanter og deres kapabiliteter, derved kan printet hurtigt checkes i forhold til producerbarhed ved f.eks. et teknologiskifte.

 


 

3D Canvas udvidet med kollisionscheck og rigid-flex bending

Den interaktive 3D canvas er opdateret til rigid-flex print med bukkezoner, som nu kan bøjes således at PCB’et vises som det skal se ud efter produktion. Derudover kan der udføres kollisionscheck på printet for at undgå problemer med at der ikke er plads til komponenterne når de skal monteres i mekanikken. Kollisionschecket tager også hensyn til eventuelle buk i tilfælde af rigid-flex eller flex print. Mekanik dele kan importeres fra STEP og dermed også medtages i beregningen.

Med measure funktionen kan der nu foretages målinger i 3D således at en afstand mellem f.eks. 2 STEP model flader kan findes eller fra en bane/pad til en STEP model. Ydermere gør den nye plane cutting funktion det muligt at opskære printet i x,y eller z-retningen. Rent brugermæssigt er der kommet en række forbedringer som gør 3D canvas mere fleksibel og brugervenlig.

Udover at kunne tænde og slukke for de enkelte komponenter kan der vælges mellem visning af de forskellige stackups i forbindelse med rigid-flex designs. Der kan skiftes mellem en række farve temaer, coverlay vises som en del af printet, performance er forbedret samtidig med en række nye visibility optioner.

 

 

 


 

Komponent placering med dynamisk alignment markering

Med den nye dynamiske visning af alignment linjer ved komponent flytning og placering, er det langt hurtigere og nemmere at placere komponenter.

Funktionen viser alignment guide lines tilsvarende når der flyttes objekter i f.eks. PowerPoint. Der kan angives flere forskellige dynamisk alignment kriterier såsom ud fra komponent nulpunkt, størrelse og forbindelser.

Funktionen, der automatisk er slået til, hjælper f.eks. med at gøre routing nemmere og kortere ved f.eks. at aligne ratsnest.

Da alignment sker mens komponenterne flyttes på printet, undgås også den ekstra process og tid der ligger i en efterfølgende alignment.

Farverne på alignment linjerne kan indstilles vha. color dialogen således at visningen er optimeret i forhold til brugerens farvepræferencer.

 

 

 


 

Hurtig og Nem routing med clearance view

Funktionerne til at trække baner med PCB Editor forbedres konstant således at det bliver både nemmere, hurtigere og mere intuitivt.

Med clearance view er der 2 forskellige visninger af hvor meget plads der er på printet til routing. Med ”space” funktionen vil alle objekter under routing vise hvilken spacing der skal holdes i forhold til det net som routes.

Det kan dog med ”space” funktionen være svært at se om der er nok plads nok til banen, specielt også hvis det f.eks. er et differentielt par som routes.

Med ”channel” funktionen vises tydeligt om der er plads til routing. Hvis der kan ses en åbning er der plads uanset åbningens størrelse. (Se illustration 1 til højre)

Endnu nemmere stjernepunkter

I mange design værktøjer er det besværligt at arbejde med stjernepunkt hvor 2 eller flere net ønskes kortsluttet uden design rule check fejl.

PCB Editor har i adskillige år haft funktionalitet til at understøtte sådanne stjernepunkter. Med den seneste opdatering er det dog blevet utrolig nemt og hurtigt at håndtere dette.

En via eller et komponent ben markeres hvorefter der vælges Net short og klikkes på de net som ønskes kortsluttet i netop dette punkt, herefter kan der routes ind til punktet uden DRC fejl.

(Se illustration 2 til højre)

Illustration 1

 

Illustration 2

Cookies

Nordcad anvender cookies til at indsamle viden om anvendelsen af hjemmesiden, og for at sikre brugere den bedste oplevelse. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs om vores cookies- og beskyttelse af personlige data her.

Nordcad Systems A/S
Vesteraa 15
DK-9000 Aalborg

   


tel.: +45 96 31 56 90
info@nordcad.dk

Følg os på de sociale medier!