Fjernsupport
Studerende
Log ind
Book møde

Monte Carlo Simulering

18. august 2023
4 minutters læsetid

Definition

Grundlæggende set er Monte Carlo en beregningsmetode, der bruges til at simulere og analysere komplekse systemer for at forstå virkningen af usikkerhed og risiko.

Den giver en måde at estimere de mulige udfald af et problem ved gentagne gange at udtage tilfældige variabler inden for et defineret område. Og derefter beregne resultaterne baseret på disse udtag.

En Monte Carlo simulation bruges til at tackle en række problemer inden for en bred vifte af områder, herunder investering, forretning, fysik og selvfølgelig ingeniørvirksomhed.

Monte Carlo-metoden har sit navn fra det berømte Casino de Monte Carlo i Monaco, da metoden er afhængig af den tilfældige brug af tal til simulering af forskellige udfald – ligesom et spil roulette.

Den blev først introduceret under Manhattan-projektet i 1940’erne for at studere adfærden af neutronspredning, og siden da har den fundet talrige anvendelser inden for forskellige områder.

Formål med Monte Carlo simulering

Monte Carlo simulation er en metode, der bruges til at forudsige sandsynligheden for forskellige udfald, når der er chance for tilfældige variabler.

Anvendelse

Når man står over for betydelig usikkerhed under udarbejdelsen af en prognose, anvender man i visse metoder typisk en enkelt gennemsnitsværdi som erstatning for den usikre variabel.

Derimod benytter Monte Carlo simulation en anden tilgang. Nemlig ved at bruge flere værdier og derefter beregne gennemsnittet af resultaterne.

Monte Carlo har et bredt spektrum af anvendelser inden for forskellige områder, der plages af tilfældige variabler, især inden for ingeniørvidenskab og RF-teknologi.

F.eks. anvender virksomheder inden for telekommunikation metoden til at vurdere netværksydelse i forskellige scenarier, så de kan optimere deres netværk baseret på de indsigter, de får på baggrund af simuleringen.

Her er hvordan Monte Carlo anvendes inden for RF:

 • Signaludbredelse
  RF-signaler og antenner er følsomme over for deres omgivelser.

  De kan påvirkes af faktorer som signaltab, fading, interferens og flervejsudbredelse.

  Monte Carlo simulation kan bruges til at modellere og analysere signalfremføringen i forskellige scenarier, hvor der tages hensyn til den tilfældighed og usikkerhed, der er forbundet med sådanne faktorer.

  Ved at simulere talrige signalfremføringsveje og deres variationer kan ingeniører:
  • estimere den gennemsnitlige signalkvalitet,
  • identificere områder med potentiel svækkelse af signal eller dækningssvagheder,
  • og optimere antenneplacering og systemkonfiguration.
 • Systemydelse
  Evnen til at vurdere den samlede ydeevne af et RF-system er meget værdifuld.

  Her er Monte Carlo simulation en oplagt metode, da den tager højde for usikkerheder inden for forskellige parametre som f.eks. senderens effekt, modtagerens følsomhed, støjniveauer og systemets båndbredde.

  Ved at simulere disse variabler med tilfældige værdier inden for deres definerede områder kan ingeniører indhente statistiske data om vigtige præstationsmål som (Signal-to-Noise Ratio), BER (Bit Error Rate), og datahastighed (Throughput).

  Disse indsigter hjælper med at vurdere systemets pålidelighed, optimere systemdesignet og træffe velovervejet beslutninger om parametre som:
  • transmissionsstyrke,
  • modulationsteknikker,
  • eller kanalkodning.
 • Link budget analysis
  I RF-regi snakker man om ”Link Budget Analysis”. Det er en metode til at bestemme mulighederne og kvaliteten af trådløse kommunikationsforbindelser.

  Det indebærer en analyse af strømbudgettet ved at tage hensyn til forstærkning, tab og andre faktorer, der påvirker signalkvaliteten.

  Monte Carlo simulation kan tage højde for usikkerheder i forbindelsesparametre som f.eks. antennens egenskaber, kabelforløb og atmosfæriske forhold.

  Derudover bliver det muligt at optimere budgettet for at sikre pålidelig og effektiv kommunikation.
 • Interferensanalyse
  Interferens er en af de mest almindelige udfordringer, når det kommer til RF-systemer. Udfordringerne opstår især i overfyldte miljøer som byer, hvor der er flere enheder og netværk, der eksisterer samtidigt.

  I disse situationer kan simuleringer anvendes til at analysere virkningen af interferens fra forskellige kilder som f.eks. nærliggende netværk, tilstødende kanaler eller andre RF-enheder.

  Ved at tage højde for interferensen kan ingeniører vurdere dens virkning på systemydelsen, designe teknikker til at mindske interferensen og efterfølgende optimere systemparametre som:
  • frekvensallokering,
  • effektstyring
  • og antenneisolering.

Proces

Her er den generelle proces for Monte Carlo simulation:

 1. Definér problemet:
  Start med at specificere det system eller den proces, du ønsker at analysere, sammen med de involverede variabler og deres respektive intervaller eller fordelinger.
 2. Generer tilfældige prøver:
  Generér de tilfældige værdier for hver variabel i overensstemmelse med dens specificerede interval eller fordeling.
 3. Udfør beregningerne:
  Brug herefter de genererede prøver som input til simuleringen af systemet og beregn det ønskede output.

  Dette trin kan involvere gentagende kørsler af modellen eller simuleringen for hver sæt af prøverne.
 4. Gentag og akkumuler resultaterne:
  Gentag trin 2 og 3 mange gange (ofte tusinder eller millioner) for at generere en tilstrækkelig mængde prøver.

  Resultaterne fra hver kørsel bør selvfølgelig altid blive indsamlet og gemt.
 5. Analyser resultaterne:
  Undersøg de indsamlede resultater for at forstå den statistiske fordeling af resultaterne.

  Dette kan omfatte beregning af statistikker som middelværdi, standardafvigelse, percentiler eller konstruktion af sandsynlighedsfordelinger.

Opsamling

Monte Carlo simulation bruges til at forudsige sandsynlighederne for forskellige udfald i situationer, der involverer tilfældige variabler.

Disse simuleringer giver indblik i virkningerne af risiko og usikkerhed i forskellige prognosemodeller.

For at udføre en Monte Carlo simulation tildeles flere værdier til usikre variabler for at generere en række resultater. Ud fra disse resultater udregnes et gennemsnit for at opnå et estimeret resultat.

Ved at gentage processen med forskellige tilfældige prøver kan man opnå en mere omfattende forståelse af systemets adfærd og træffe velovervejede beslutninger baseret på de analyserede data.

Det er vigtigt at bemærke, at Monte Carlo simulation generelt antager tilstedeværelsen af et worst-case og et best-case scenario ud fra et ønsket resultat.

Alt i alt er Monte Carlo metoden et værdifuldt værktøj for alle ingeniører til at evaluere ydeevnen og kvaliteten af elektroniske systemer, og derved træffe datadrevne beslutninger i mødet med usikkerhed og tilfældige variabler.

Copyright © 2024 Nordcad Systems A/S
cross