Fjernsupport
Studerende
Log ind
Book møde

Termisk analyse

26. juli 2023
2 minutters læsetid

Definition

Termisk analyse er en proces, hvor varmeflowet i et elektronisk system analyseres og evalueres for at identificere potentielle varmeproblemer. Det omfatter vurdering af varmegenereringen i komponenter og kredsløb samt varmeoverførslen og -fordelingen i systemet som helhed. Målet er at forstå varmeprofilen i systemet, identificere områder med høj varmebelastning og træffe foranstaltninger til at minimere temperaturstigninger og forhindre skader eller forringet ydeevne.

Typer af termisk analyse

Statiske termiske analyser
Disse analyser udføres normalt i den tidlige designfase og bruger teoretiske beregninger og modeller til at estimere varmeprofilen. De tager højde for varmegenereringen fra komponenterne og de termiske egenskaber ved materialer og kredsløbslayoutet. Statiske analyser kan hjælpe med at identificere potentielle varmehotspots og guide designvalg.

Transiente termiske analyser
Disse analyser tager højde for ændringer i varmegenerering over tid og giver en mere realistisk vurdering af systemets termiske adfærd under forskellige driftsforhold. De er nyttige i tilfælde, hvor varmegenereringen ændrer sig periodisk eller med belastningsvariationer.

Strømningsbaserede termiske analyser
Disse analyser simulerer varmestrømning ved hjælp af numeriske strømningsmodeller, såsom Computational Fluid Dynamics (CFD). De tager højde for både termisk og strømningsmæssig adfærd og er velegnede til komplekse systemer, hvor luft- eller væskestrømning spiller en afgørende rolle for varmeoverførslen.

Hvorfor er termisk analyse vigtigt?

Termisk analyse spiller en afgørende rolle i designprocessen for elektroniske systemer af flere årsager:

  1. Forebyggelse af overophedning: Ved at identificere områder med høj varmegenerering kan termisk analyse hjælpe med at forhindre overophedning af komponenter, hvilket kan føre til fejl, forringet ydeevne eller endda beskadigelse af systemet.

  2. Forbedring af pålidelighed: Effektiv varmestyring bidrager til at forlænge levetiden og forbedre pålideligheden af elektroniske enheder. Ved at holde temperaturerne inden for acceptable grænser reduceres risikoen for komponentfejl og uønskede driftsforstyrrelser.

  3. Optimering af design: Termisk analyse kan hjælpe med at identificere ineffektive designvalg eller komponenter med høj varmegenerering. Dette giver mulighed for optimering af kredsløbslayout, køleløsninger og termiske grænseflader for at opnå bedre termisk ydeevne.

  4. Reduktion af prototyptestning: Ved at anvende termisk analyse i designprocessen kan behovet for omfattende prototyptestning reduceres. Ved at identificere og afhjælpe potentielle varmeproblemer på forhånd kan man spare tid og omkostninger ved prototypetests og iterationer.
Copyright © 2024 Nordcad Systems A/S
cross