Menu
 

Opgaver

Løs OrCAD opgaver fra 1-9

Opgave 1

Ohms Lov

Ohms lov er en empirisk lov, der giver sammenhængen mellem elektrisk strøm (I), elektrisk spænding (U) og fænomenet elektrisk modstand (R) for en stor gruppe stoffer.

Start

Opgave 1

Ohms Lov

Ohms lov er en empirisk lov, der giver sammenhængen mellem elektrisk strøm (I), elektrisk spænding (U) og fænomenet elektrisk modstand (R) for en stor gruppe stoffer.

Læringsmål for denne opgave:

 • Starte OrCAD Capture
 • Starte et nyt projekt
 • Lave et diagramtegning, der er klar til sumeringer
 • Lave en “DC sweep” simulering
 • Værdier og præfikser

Opgave 2

Spændingsdeling

En spændingsdeler er et delkredsløb i elektroniske kredsløb, hvor man bruger to eller flere modstande til at dele en elektrisk spænding i lige så mange mindre spændinger, som uanset størrelsen på den delte spænding altid vil have det samme indbyrdes forhold.

Start

Opgave 2

Spændingsdeling

En spændingsdeler er et delkredsløb i elektroniske kredsløb, hvor man bruger to eller flere modstande til at dele en elektrisk spænding i lige så mange mindre spændinger, som uanset størrelsen på den delte spænding altid vil have det samme indbyrdes forhold.

Læringsmål for denne opgave:

 • Autoconnect
 • Time Domain (Transient) simulering
 • Toggle cursor funktion
 • Bias point målinger (V, I, W)

Opgave 3

Kirchoffs spændingslov

Kirchoffs spændingsloven siger at summen af spændingsforskellene rundt (med eller mod uret) regnet med fortegn i forhold til den selvvalgte retning rundt i masken er nul.

Start

Opgave 3

Kirchoffs spændingslov

Kirchoffs spændingsloven siger at summen af spændingsforskellene rundt (med eller mod uret) regnet med fortegn i forhold til den selvvalgte retning rundt i masken er nul.

Læringsmål for denne opgave:

 • Voltage difference proben

Opgave 4

Superposition

The superposition theorem for electrical circuits states that for a linear system the response (voltage or current) in any branch of a bilateral linear circuit having more than one independent source equals the algebraic sum of the responses caused by each independent source acting alone, where all the other independent sources are replaced by their internal impedances.

Start

Opgave 4

Superposition

The superposition theorem for electrical circuits states that for a linear system the response (voltage or current) in any branch of a bilateral linear circuit having more than one independent source equals the algebraic sum of the responses caused by each independent source acting alone, where all the other independent sources are replaced by their internal impedances.

Læringsmål for denne opgave:

 • DC strømkilde

Opgave 5

Kondensatorens V-I Fasedrejning

I den nedenstående graf kan ses at en sinus kilde er forbundet med en kondensator. I denne situation ligger strømsgraf ikke på spændingsgrafen, ligesom på en modstand.

Start

Opgave 5

Kondensatorens V-I Fasedrejning

I den nedenstående graf kan ses at en sinus kilde er forbundet med en kondensator. I denne situation ligger strømsgraf ikke på spændingsgrafen, ligesom på en modstand.

Læringsmål for denne opgave:

 • Independent sources
 • Add Y axis

Opgave 6

Op- og afladning af kondensator

I den nedenstående graf kan ses at en DC spændingskilde er forbundet med en modstand og en kondensator. Der er også 2 switches. Den ene switch er altid åben og den anden er lukket. Derfor er der kun 2 situationer. Enten oplades kondensatoren, ellers aflades den.

Start

Opgave 6

Op- og afladning af kondensator

I den nedenstående graf kan ses at en DC spændingskilde er forbundet med en modstand og en kondensator. Der er også 2 switches. Den ene switch er altid åben og den anden er lukket. Derfor er der kun 2 situationer. Enten oplades kondensatoren, ellers aflades den.

Læringsmål for denne opgave:

 • Modeling applications (Særligt tilpassede komponenter)

Opgave 7

RC Filter

Et RC filter er en sammenstilling af en kondensator og en modstand, der enten kan bruges som et lavpasled eller et højpasled. Lavpasledet dæmper vekselspændinger ved lave frekvenser mindre end vekselspændinger ved højere frekvenser. Et lavpasled kan sammenlignes med en spændingsdeler sammensat af en modstand og en kondensator; da kondensatorens impedans varierer med frekvensen, vil spændingsforholdet afhænge af signalets frekvens. Et højpasled er præcis det modsatte, og kondensatoren kommer først.

Start

Opgave 7

RC Filter

Et RC filter er en sammenstilling af en kondensator og en modstand, der enten kan bruges som et lavpasled eller et højpasled. Lavpasledet dæmper vekselspændinger ved lave frekvenser mindre end vekselspændinger ved højere frekvenser. Et lavpasled kan sammenlignes med en spændingsdeler sammensat af en modstand og en kondensator; da kondensatorens impedans varierer med frekvensen, vil spændingsforholdet afhænge af signalets frekvens. Et højpasled er præcis det modsatte, og kondensatoren kommer først.

Læringsmål for denne opgave:

 • AC sweep
 • Pspice advanced prober (dB, fase)
 • Bodeplot

Opgave 8

RLC Filter

Et RLC filter er en lineær kredsløb med en modstand, en spole og en kondensator. Der er to typer af RLC kredsløb i serie eller i parallel, som sammenkoblingen af de tre typer af komponenter. Opførslen af en RLC kredsløb er generelt beskrevet af en differentialligning af anden orden. Ved hjælp af en signalgenerator, kan du blive injiceret i kredsløbet og svingninger observeret i nogle tilfælde resonans fænomen, kendetegnet ved en stigning i strømmen.

Start

Opgave 8

RLC Filter

Et RLC filter er en lineær kredsløb med en modstand, en spole og en kondensator. Der er to typer af RLC kredsløb i serie eller i parallel, som sammenkoblingen af de tre typer af komponenter. Opførslen af en RLC kredsløb er generelt beskrevet af en differentialligning af anden orden. Ved hjælp af en signalgenerator, kan du blive injiceret i kredsløbet og svingninger observeret i nogle tilfælde resonans fænomen, kendetegnet ved en stigning i strømmen.

Læringsmål for denne opgave:

 • Independent Sources (Puls)

Opgave 9

Operationsforstærkere

En operationsforstærker er en differensforstærker, oftest realiseret som et integreret kredsløb: Den bruges i en lang række forskellige delkredsløb der behandler analoge elektriske signaler, f.eks. til at forstærke og addere signalernes størrelse, eller omsætte fra strøm til spænding. I den nedenstående graf er der en ikke-inverterende forstærker.

Start

Opgave 9

Operationsforstærkere

En operationsforstærker er en differensforstærker, oftest realiseret som et integreret kredsløb: Den bruges i en lang række forskellige delkredsløb der behandler analoge elektriske signaler, f.eks. til at forstærke og addere signalernes størrelse, eller omsætte fra strøm til spænding. I den nedenstående graf er der en ikke-inverterende forstærker.

Læringsmål for denne opgave:

 • Søg PSpice komponent
 • Dobbelt strømforsyning